Home Bất động sản Thị trường bất động sản kỳ vọng có bước tăng trưởng mới vào cuối năm

Thị trường bất động sản kỳ vọng có bước tăng trưởng mới vào cuối năm

by tranthang

Theo PGS. TS Trần Kim Chung, với việc 3 luật liên quan đến thị trường bất động sản gồm: Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ 1/8/2024, sớm 5 tháng so với luật định, thị trường bất động sản được dự kiến thay đổi từ tốt đến rất tốt.

PGS. TS Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Tham luận tại Hội thảo “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2024”, PGS. TS Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định, thị trường bất động sản Việt Nam 6 tháng đầu năm đã có những biến chuyển tích cực, đặc biệt là thị trường nhánh bất động sản công nghiệp.

Với việc 3 luật liên quan đến thị trường bất động sản gồm: Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực bắt đầu từ 1/8/2024, sớm 5 tháng so với luật định, thị trường sẽ chuyển khỏi trạng thái chờ nửa năm. Do đó, 6 tháng cuối năm, thị trường bất động sản được dự kiến thay đổi từ tốt đến rất tốt.

Cũng theo PGS. TS Trần Kim Chung, thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2024 được kỳ vọng có bước tăng trưởng mới trên cơ sở một số nguyên nhân.

Thứ nhất, bộ 3 Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/8/2024 thay vì 1/1/2025, thị trường bất động sản sẽ có hiệu ứng với các văn bản pháp luật mới. Đặc biệt, Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất, áp dụng kể từ ngày Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành. Đây là một nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ và các bên hữu quan, đồng thời hiện thực hóa đột phá thể chế theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, xu hướng kinh tế đối ngoại tích cực tạo điều kiện cho vị thế Việt Nam tăng cao trên trường quốc tế, các tập đoàn kinh tế chiến lược có động thái tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Kỳ vọng về một luồng vốn lớn sẽ vận hành vào Việt Nam, tác động tích cực vào thị trường bất động sản công nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp bán dẫn, AI từ các tập đoàn lớn hàng đầu thế giới.

Thứ ba, Luật Đất đai 2024 có rất nhiều điểm mới, tích cực cho thị trường bất động sản như các quy định theo hướng thị trường hơn (về giá, về tiếp cận đất đai, về hạn mức đất đai), chính quy hơn (về đăng kí thống kê, về giao dịch qua sàn), mở rộng đối tượng tham gia thị trường hơn.

Các quy định về thu hồi đất cũng rõ ràng hơn. Đặc biệt cơ chế thu hồi đất phụ cận các công trình hạ tầng đưa vào đấu giá, xây dựng theo quy hoạch để tạo vốn phát triển cơ sở hạ tầng được đề cập đến từ giai đoạn 1994 – 1995, nay đã được chính thức luật hóa.

“Với cơ chế này, thị trường sẽ được tạo thêm một xung lực rất mạnh để phát triển. Cơ chế này có vai trò tương đương với công cụ tái thế chấp, quỹ tiết kiệm tương hỗ và quỹ đầu tư tín thác trong thị trường bất động sản”, vị chuyên gia nhận định.

Thứ tư là nền kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, đầu tư công được đẩy nhanh.

Một lượng vốn lớn sẽ được giải ngân. Thị trường bất động sản sẽ được thụ hưởng đồng loạt trên 3 bình diện. Lượng giải ngân lớn sẽ thúc đẩy cầu cho nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản; Các công trình liên kết với các dự án đầu tư công sẽ nhận được cú hích; Các dự án khai thác địa bàn lân cận các công trình hạ tầng sẽ được thúc đẩy.

Thứ năm, sau giai đoạn trầm lắng từ tháng 4/2022, thị trường đã tích lũy được một lượng đủ lớn nguồn lực để phục hồi. Kinh nghiệm các giai đoạn 2004 – 2007 và 2014 – 2018 cho thấy, sau giai đoạn trầm lắng, cùng với sự thay đổi theo hướng hỗ trợ của hệ thống thể chế, thị trường sẽ có giai đoạn tăng trưởng. Thời điểm tăng trưởng có thể sai khác nhau từ 6 tháng đến 1 năm, tuy nhiên nửa cuối năm 2024 sẽ là giai đoạn khởi đầu.

Bài viết tham khảo từ: Kinh tế và Xây dựng chuyên trang của tạp chí PetroTimes

Related Articles

Leave a Comment