Home Giới thiệu

Giới thiệu

ECI-saigon

Đầu năm 2004, trước yêu cầu cạnh tranh của thị trường, đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản lý, năng lực kỹ thuật và năng lực tài chính, lực lượng cán bộ nòng cốt đã thành lập Công ty ECI Saigon. Theo thời gian, ECI Saigon đã mạnh dạn đổi mới, sáng tạo và tận tâm với công việc vì mục đích phát triển ngày càng vững mạnh, tạo niềm tin và sự hài lòng của khách hàng.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

  • Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
  • Tư vấn kiến trúc và thiết kế.
  • Đầu tư hạ tầng.
  • Quản lý dự án.
  • Bất động sản.

Từ năm 2024, thương hiệu ECI Sài Gòn được sáp nhập vào hệ sinh thái của Xuyên Việt Media nhằm cung cấp nền tảng quảng bá thương hiệu đa lĩnh vực cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế.

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu quan trọng nhất mà ECI Sài Gòn phải đạt được. Chúng tôi luôn làm tốt các việc sau để có được sự hài lòng của khách hàng:

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất.
Luôn hoàn thành tiến độ công việc đã thỏa thuận.
Cung cấp các sản phẩm , dịch vụ với giá cả cạnh tranh.
Cung cấp các sản phẩm , dịch vụ thỏa mãn yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Cung cấp kèm theo các sản phẩm , dịch vụ của mình các dịch vụ bảo hành và các dịch vụ gia tăng giá trị sản phẩm.

ECI Saigon tổ chức hoạt động kinh doanh dựa trên nguồn vốn được huy động từ thành quả lao động của nhiều thành phần kinh tế . Hơn ai hết, ECI Saigon trân trọng nguồn lực tài chính của mình và quyết tâm chứng tỏ trong sạch và lành mạnh về tài chính trong quan hệ với mọi đối tác.

Ban quản trị ECI Sài Gòn và Xuyên Việt Media xin cảm ơn!