Trung Tâm Kinh Doanh Tem Bưu chính II

Trung Tâm Kinh Doanh Tem Bưu chính II

Trung Tâm Kinh Doanh Tem Bưu chính II

Trung Tâm Kinh Doanh Tem Bưu chính II

Trung Tâm Kinh Doanh Tem Bưu chính II
Trung Tâm Kinh Doanh Tem Bưu chính II

Trung Tâm Kinh Doanh Tem Bưu chính II

Thông tin dự án
Gallery
Video

 

Dự án: Trung Tâm Kinh Doanh Tem Bưu chính II.
 
Gói thầu: Cải tạo, hoàn thiện, trang trí nội thất.
 

Địa chỉ: 18 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT
Cl
Cl