Sở Công Thương TP.HCM

Sở Công Thương TP.HCM

Sở Công Thương TP.HCM

Sở Công Thương TP.HCM

Sở Công Thương TP.HCM
Sở Công Thương TP.HCM

Sở Công Thương TP.HCM

Thông tin dự án
Gallery
Video

Dự án: Sở Công Thương TP.HCM

 

Gói thầu: Móng, tầng hầm, khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện.

 

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Q.3, Tp.HCM

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT
Cl
Cl