Cao Ốc Raffless

Cao Ốc Raffless

Cao Ốc Raffless

Cao Ốc Raffless

Cao Ốc Raffless
Cao Ốc Raffless

Cao Ốc Raffless

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Cao Ốc Raffless
 
Gói thầu: Tầng hầm, khung BTCT, xây tô, hoàn thiện.
 

Địa chỉ: 117 Nguyễn Văn Trỗi, Q.PN, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT
Cl
Cl