Ngân Hàng Vietcombank Phú Mỹ Hưng

Ngân Hàng Vietcombank Phú Mỹ Hưng

Ngân Hàng Vietcombank Phú Mỹ Hưng

Ngân Hàng Vietcombank Phú Mỹ Hưng

Ngân Hàng Vietcombank Phú Mỹ Hưng
Ngân Hàng Vietcombank Phú Mỹ Hưng

Ngân Hàng Vietcombank Phú Mỹ Hưng

Thông tin dự án
Gallery
Video

 

Dự án: Ngân Hàng Vietcombank Phú Mỹ Hưng
 
Gói thầu: Xây tô, hoàn thiện, trang trí nội thất.
 
Giá trị gói thầu: 1 tỷ đồng.
 

Địa chỉ: 801 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Q.7, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT
Cl
Cl