Chung Cư Cao Tầng Thái An

Chung Cư Cao Tầng Thái An

Chung Cư Cao Tầng Thái An

Chung Cư Cao Tầng Thái An

Chung Cư Cao Tầng Thái An
Chung Cư Cao Tầng Thái An

Chung Cư Cao Tầng Thái An

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Chung Cư Cao Tầng Thái An
 
Gói thầu: Khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện
 

Địa chỉ: 1/45 Nguyễn Văn Quá, Q 12, Tp HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

 
TT TT TT
Cl
Cl