Block ERA II,III - Dự Án Era Town

Block ERA II,III - Dự Án Era Town

Block ERA II,III - Dự Án Era Town

Block ERA II,III - Dự Án Era Town

Block ERA II,III - Dự Án Era Town
Block ERA II,III - Dự Án Era Town

Block ERA II,III - Dự Án Era Town

Thông tin dự án
Gallery
Video

 

Dự án: Block ERA II,III - Dự Án Era Town
 
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đức Khải
 
Tư vấn thiết kế: Fosup Holdings
 
Tư vấn giám sát: ICIC
 
Qui mô dự án: Diện tích khu đất 2800 m2. 01 hầm + 01 trệt + 34 lầu.
 
Gói thầu: Xây dựng kết cấu phần thân và hoàn thiện mặt ngoài
 
Giá trị gói thầu: 276 tỷ đồng
 

Địa chỉ: Phường Phú Mỹ, Q.7, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT
Cl
Cl