Trạm Dừng Chân Long Thành

Trạm Dừng Chân Long Thành

Trạm Dừng Chân Long Thành

Trạm Dừng Chân Long Thành

Trạm Dừng Chân Long Thành
Trạm Dừng Chân Long Thành

Trạm Dừng Chân Long Thành

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Trạm Dừng Chân Long Thành
 
Chủ đầu tư: Cty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy (TTG).
 
Tư vấn thiết kế: Công ty thiết kế ARCHIPEL (Pháp) & cty thiết kế LATA (VN).
 
Tư vấn giám sát: Cty COTEBA (Pháp).
 
Qui mô dự án: Diện tích khu đất 2,6 ha. San lấp, tường rào, hạ tầng, xây dựng hoàn thiện các khối nhà chính.
 
Gói thầu: San lấp - tường rào; xây dựng hạ tầng; xây dựng hoàn thiện các khối nhà
 
Giá trị gói thầu: 31 tỷ đồng
 
Địa chỉ: Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT
Cl
Cl