Nhà Thể Dục Thể Thao Đa Năng

Nhà Thể Dục Thể Thao Đa Năng

Nhà Thể Dục Thể Thao Đa Năng

Nhà Thể Dục Thể Thao Đa Năng

Nhà Thể Dục Thể Thao Đa Năng
Nhà Thể Dục Thể Thao Đa Năng

Nhà Thể Dục Thể Thao Đa Năng

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Nhà Thể Dục Thể Thao Đa Năng
 
Chủ đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân VĂn TP. HCM
 
Gói thầu: Khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện.
 

Địa chỉ: Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT
Cl
Cl