HỘI THẢO TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ DỰ ÁN ISO 21500 VÀ NHỮNG KIẾN THỨC CỐT LÕI TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN (PMBOK)

HỘI THẢO TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ DỰ ÁN ISO 21500 VÀ NHỮNG KIẾN THỨC CỐT LÕI TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN (PMBOK)

HỘI THẢO TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ DỰ ÁN ISO 21500 VÀ NHỮNG KIẾN THỨC CỐT LÕI TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN (PMBOK)

HỘI THẢO TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ DỰ ÁN ISO 21500 VÀ NHỮNG KIẾN THỨC CỐT LÕI TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN (PMBOK)

HỘI THẢO TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ DỰ ÁN ISO 21500 VÀ NHỮNG KIẾN THỨC CỐT LÕI TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN (PMBOK)
HỘI THẢO TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ DỰ ÁN ISO 21500 VÀ NHỮNG KIẾN THỨC CỐT LÕI TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN (PMBOK)

HỘI THẢO TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ DỰ ÁN ISO 21500 VÀ NHỮNG KIẾN THỨC CỐT LÕI TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN (PMBOK)

Ngày 30/01/2016, tại Văn phòng Công ty ECI Saigon (169 Võ Thị Sáu, phường 7, Quận 3), ECI Saigon phối hợp với Hiệp hội Xây dựng & Vật liệu Xây dựng TP. HCM tổ chức buổi Hội thảo “Tiêu chuẩn quản lý dự án ISO 21500 và những kiến thức cốt lõi trong Quản lý dự án (PMBOK)”. Báo cáo viên Ông Nguyễn Minh Nghị, Chủ tịch Công ty Tư Vấn Quản Lý Dự Án NDV, Canada,  Giáo sư Đại học CONCORDIA, Montreal, Quebec, Canada.

Về cơ bản ISO 21500 giống PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Tuy nhiên, với phương thức trình bày đơn giản, cách tiếp cận mới nên ISO 21500 sẽ thuận lợi hơn trong quá trình triển khai áp dụng. Nội dung Hội thảo “Tiêu chuẩn quản lý dự án ISO 21500 và những kiến thức cốt lõi trong Quản lý dự án (PMBOK)” gồm 2 phần:

 Phần I. Những kiến thức cốt lõi trong Quản lý dự án (PMBOK)

Trình bày một tập hợp các thuật ngữ tiêu chuẩn và hướng dẫn cho quản lý dự án, đi sâu vào 10 lĩnh vực kiến thức quản lý dự án.

 Phần II. Tiêu chuẩn quản lý dự án ISO 21500

Tiêu chuẩn quản lý dự án ISO 21500 là tiêu chuẩn quốc tế vừa được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành. ISO 21500 phản ánh cách hiểu chân thực và mang tính toàn cầu về những yêu cầu cơ bản cần có đối với hoạt động quản lý dự án (QLDA) và có thể được sử dụng bởi bất kỳ loại hình tổ chức, bao gồm cả các tổ chức công cộng, tư nhân hoặc cộng đồng, và cho bất kỳ loại hình dự án, không phân biệt độ phức tạp, quy mô, thời gian.

Hội thảo lần này có nội dung hay, thu hút sự quan tâm lớn của các cán bộ, kỹ sư ECI Saigon và các hội viên của Hiệp hội Xây dựng & Vật liệu Xây dựng Tp. HCM tới tham dự. Hội thảo đã cung cấp những kiến thức và các quy tắc Quản lý dự án (QLDA) mới, hiện đại, được công nhận toàn cầu và góp phần vào sự phát triển các hệ thống quản lý để hoàn thiện các tiêu chuẩn phù hợp với nền kinh tế xã hội của đất nước và trên thế giới.

 

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo: 

Ông Trương Phú Cường, Chủ Tịch HĐQT ECI Saigon, Chủ Tịch Hiệp hội Xây dựng & Vật liệu Xây dựng Tp. HCM cảm ơn sự hiện diện của Ông Nguyễn Minh Nghị, Chủ tịch Công ty Tư Vấn Quản Lý Dự Án NDV, Canada,  Giáo sư Đại học CONCORDIA, Montreal, Quebec, Canada.

 

Ông Nguyễn Minh Nghị tại buổi Hội thảo 

 

Ông Đỗ Trung Đức phát biểu tại hội thảo.

 

 

 

 

 

Tặng hoa chúc mừng Ông Nguyễn Minh Nghị đã có buổi Hội thảo thành công.

 

 

 

Tin tức liên quan

Cl
Cl