CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)
CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

Trình thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng một số công trình thuộc các Dự án bảo tồn, tu bổ di tích Cố đô Huế

10:18 | 08/01/2018

Trình thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng một số công trình thuộc các Dự án bảo tồn, tu bổ di tích Cố đô Huế

(Xây dựng) – Ngày 18/12/2017, Bộ Xây dựng có Văn bản số 3028/BXD-HĐXD gửi Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế hướng dẫn trình thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng một số công trình thuộc các Dự án bảo tồn, tu bổ di tích Cố đô Huế.


Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được Văn bản số 1273/BTDT-DA ngày 23/11/2017 của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế về thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình đối với một số công trình thuộc các Dự án bảo tồn, tu bổ di tích Cố đô Huế, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các công trình thuộc các Dự án bảo tồn, tu bổ di tích Cố đô Huế đã được quyết định đầu tư sau ngày 15/5/2016 thì cấp công trình được xác định theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Công trình di tích không có tên và không có loại phù hợp theo Phụ lục 1 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, vì vậy phân cấp công trình này được xác định theo quy mô kết cấu nêu tại Phụ lục 2. Theo đó, cấp công trình di tích nêu tại Văn bản số 1273/BTDT-DA ngày 23/11/2017 của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế được xác định theo Mục 2.1 Bảng 2 Phụ lục 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Linh Nguyễn

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn/
Cl
Cl