Tin cổ đông

Tin cổ đông

Tin cổ đông

Tin cổ đông

Tin cổ đông
Tin cổ đông

Tin cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010-2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010-2011

Vào 08 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 08 năm 2012, ECI Saigon tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2010 - 2011 tại hội trường văn phòng 169 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh.
ECI SAIGON THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2011

ECI SAIGON THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2011

9h sáng ngày 05 tháng 1 năm 2011, lễ ký kết Hợp đồng tư vấn công ty ECI Saigon tham gia thị trường chứng khoán năm 2011 giữa ECI Saigon và công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) được long trọng khai mạc tại hội trường công ty ECI Saigon, số 169 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010 CÔNG TY ECI SAIGON

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010 CÔNG TY ECI SAIGON

8h30 sáng ngày 26 tháng 11 năm 2010, Đại Hội Đồng Cồ Đông năm 2010 công ty ECI Saigon được long trọng khai mac tại Hội trường Công ty ECI Saigon, số 169 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ IV

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ IV

Vào 08 giờ 30 ngày 25/01/2008 tại khách sạn Riverside Hotel số 18-19-20 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. HCM, Công ty E.C.I Saigon đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ IV của Công ty. . .
Cl
Cl