Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh
Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

 

eci saigon
 

  Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu quan trọng nhất mà chúng tôi phải đạt được. Chúng tôi luôn làm tốt các việc sau để có được sự hài lòng của khách hàng:

  Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất.
  Luôn hoàn thành tiến độ công việc đã thỏa thuận.
  Cung cấp các sản phẩm , dịch vụ với giá cả cạnh tranh.
  Cung cấp các sản phẩm , dịch vụ thỏa mãn yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
  Cung cấp kèm theo các sản phẩm , dịch vụ của mình các dịch vụ bảo hành và các dịch vụ gia tăng giá trị sản phẩm.

eci saigon

 

 Sự Hài Lòng Của Khách Hàng – Kim Chỉ Nam Trong Mọi Hoạt Động Của ECI Saigon

 

Cl
Cl