Thiết bị thi công

Thiết bị thi công

Thiết bị thi công

Thiết bị thi công

Thiết bị thi công
Thiết bị thi công

Thiết bị thi công

eci saigon-Thiết bị thi công


Tất cả  vì  sự hài lòng của khách hàng cho mọi công trường. Công ty ECI Saigon không ngừng đổi mới thiết bị - đầu tư kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất để có đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường.
 
I./ Thiết bị phục vụ thi công
 
1. Cần cẩu tháp (Cần Ngang)
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Cần cẩu tháp (Cần Ngang)
Trọng tải công suất 6T/1,5T
Đơn vị Bộ
Số lượng 7
Nước sản xuất Pháp & Trung Quốc
 
2. Cần cẩu tháp (Cần gật gù)
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Cần cẩu tháp (Cần gật gù)
Trọng tải công suất 8T/1,3T
Đơn vị Bộ
Số lượng 2
Nước sản xuất Trung Quốc
 
3. Vận thăng lồng
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Vận thăng lồng
Trọng tải công suất 1Tx2
Đơn vị Bộ
Số lượng 8
Nước sản xuất Trung Quốc
 
4. Dàn giáo thép
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Dàn giáo thép 1,7m;1,53m; 0,9m
Đơn vị Bộ (100m2)
Số lượng 1200
Nước sản xuất Việt Nam
 
5. Máy bơm nước
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy bơm nước
Trọng tải công suất 25m3/h
Đơn vị Cái
Số lượng 19
Nước sản xuất Việt Nam, Nhật, Ý
 
6. Máy trộn bê tông
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy trộn bê tông 500 lít; 80 lít
Trọng tải công suất 500 L; 80 L
Đơn vị Cái
Số lượng 40
Nước sản xuất Việt Nam
 
7. Coffrage các loại
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Coffrage các loại
Đơn vị m2
Số lượng 30.000
Nước sản xuất Việt Nam
 
8. Cây chống thép
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Cây chống thép 3m -:- 4,5m
Trọng tải công suất D60
Đơn vị Cây
Số lượng 5.000
Nước sản xuất Việt Nam
 
9. Máy Cắt Sắt
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy Cắt Sắt
Đơn vị Máy
Số lượng 46
Nước sản xuất Trung Quốc
 
10. Máy uốn thép
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy uốn thép
Đơn vị Máy
Số lượng 35
Nước sản xuất Trung Quốc
 
11. Máy đầm dùi (Xăng và Điện)
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy đầm dùi (Xăng và Điện)
Trọng tải công suất 1,5W
Đơn vị Máy
Số lượng 52
Nước sản xuất Nhật
 
12. Máy đầm bàn(Xăng)
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy đầm bàn(Xăng)
Trọng tải công suất 1KW
Đơn vị Máy
Số lượng 15
Nước sản xuất Nhật
 
13. Máy đầm cóc
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy đầm cóc
Trọng tải công suất 85Kg
Đơn vị Cái
Số lượng 15
Nước sản xuất Nhật
 
14. Máy cắt gạch
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy cắt gạch
Đơn vị Máy
Số lượng 42
Nước sản xuất Việt Nam
 
15. Máy hàn điện
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy hàn điện
Trọng tải công suất 300A
Đơn vị Máy
Số lượng 51
Nước sản xuất Việt Nam
 
16. Máy cưa bào liên hợp
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy cưa bào liên hợp
Đơn vị Máy
Số lượng 22
Nước sản xuất Việt Nam
 
17. Máy phun sơn
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy phun sơn
Đơn vị Máy
Số lượng 14
Nước sản xuất Đài Loan
 
18. Máy phát điện 100 kva
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy phát điện
Trọng tải công suất 100KVA
Đơn vị Cái
Số lượng 3
Nước sản xuất Trung Quốc
 
19. Máy phát điện 30 kav
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy phát điện
Trọng tải công suất 30KVA
Đơn vị Cái
Số lượng 5
Nước sản xuất Trung Quốc
 
20. Máy khoan cầm tay
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy khoan cầm tay
Trọng tải công suất 400W
Đơn vị Cái
Số lượng 150
Nước sản xuất Đức
21. Máy mài cầm tay
 
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy mày cầm tay
Đơn vị Cái
Số lượng 90
Nước sản xuất Đức

 

22. Máy cắt cầm tay
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy cắt cầm tay
Đơn vị Cái
Số lượng 90
Nước sản xuất Đức
 
II./ Thiết bị kiểm tra, thí nghiệm tại công trường
 
1. Máy toàn đạc
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy toàn đạc
Đơn vị Bộ
Số lượng 4
Nước sản xuất Đức
2. Máy kính vĩ
 
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy kính vĩ
Đơn vị Bộ
Số lượng 10
Nước sản xuất Đức
 
3. Máy thủy bình
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy thủy bình
Đơn vị Bộ
Số lượng 10
Nước sản xuất Mỹ , Đức
 
4. Máy quét Laser
eci saigon-Thiết bị thi công
Tên sản phẩm Máy quét Laser
Đơn vị Bộ
Số lượng 5
Nước sản xuất b
 
Cl
Cl