Cổ đông pháp nhân chiến lược

Cổ đông pháp nhân chiến lược

Cổ đông pháp nhân chiến lược

Cổ đông pháp nhân chiến lược

Cổ đông pháp nhân chiến lược
Cổ đông pháp nhân chiến lược

Cổ đông pháp nhân chiến lược

 

eci saigon
 
SGC-eci saigon 1/ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀIGON (SGC)
(Doanh nghiệp nhà nước) 
♦ 18A Đinh Tiên Hoàng, P Đa kao, Q1 – Tp. HCM.
♦ Tổng số vốn : 796.330.000.000 Đồng.
eci saigon-SGC

 

 ٭---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------٭
eci saigon-Benthanh Group 2/ TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH (BENTHANH GROUP)
(Doanh nghiệp nhà nước) 
♦ 27 Nguyễn Trung Trực, Q1, Tp. HCM.
♦ Tổng số vốn : 1.180.545.000.000 Đồng.
eci saigon-Benthanh Group
 ٭---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------٭
eci saigon-eci land

3/ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐỊA ỐC TRƯỜNG THỊNH PHÁT 

(ECI Land)
♦ 2A Phan Kế Bính, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM.
♦ Tổng số vốn : 189.000.000.000 Đồng.

eci saigon-eci land
 ٭---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------٭
eci saigon-VietABank 4/ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CP VIỆT Á (VIET A BANK)
♦ Hội sở: 119-121 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp.HCM.
 
 ٭---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------٭
eci saigon-NSI 5/ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁNG QUỐC GIA (NSI)
♦ 34B Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cl
Cl