BỆNH VIỆN DA LIỄU TP. HCM

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP. HCM

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP. HCM

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP. HCM

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP. HCM
BỆNH VIỆN DA LIỄU TP. HCM

IconBỆNH VIỆN DA LIỄU TP. HCM

Giới thiệu
Lĩnh vực hoạt động
Thông tin liên hệ
Hình ảnh

Dự Án Hợp Tác:

 

Dự án: Khoa Phong Bệnh Viện Da Liễu TPHCM.
 
Gói thầu: Xây lắp & Thiết bị.
 
Giá trị gói thầu: 26,977 tỷ đồng.
 

Địa Chỉ: 02 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

 

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP. HCM trực thuộc Sở Y tế TP. HCM, được Bộ Y tế phân công giúp Viện Da Liễu Việt Nam trong công tác chỉ đạo tuyến 21 tỉnh - thành phố phía Nam từ Ninh Thuận trở vào. Bệnh viện có 6 nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

         - Là tuyến giám sát của khu vực phía Nam trong chẩn đoán và điều trị bệnh phong, bệnh lây qua tình dục (BLQTD) và bệnh da.

         - Cùng Bộ môn Da liễu của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM,                      đào tạo cán bộ đại học, sau đại học và tập huấn nhân viên y tế các cấp về chuyên ngành da liễu cho các tỉnh phía Nam.

         - Chỉ đạo tuyến hoạt động da liễu khu vực phía Nam.

         - Thông tin – giáo dục – truyền thông về da liễu.

         - Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực trên.

         - Hợp tác quốc tế.

  BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3, TP HCM

Điện thoại: 08.9305995

Email: bvdalieu@hcm.vnn.vn

Website: http://www.bvdl.org.vn

 

Dự án hợp tác với Eci SaigonKhoa Phong Bệnh Viện Da Liễu TPHCM.

Cl
Cl