Trụ Sở Văn Phòng Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 6

Trụ Sở Văn Phòng Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 6

Trụ Sở Văn Phòng Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 6

Trụ Sở Văn Phòng Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 6

Trụ Sở Văn Phòng Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 6
Trụ Sở Văn Phòng Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 6

Trụ Sở Văn Phòng Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 6

Thông tin dự án
Gallery
Video

Dự án: Trụ Sở Văn Phòng Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 6

 

Gói thầu: Móng, khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện.

 

Địa chỉ: Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT
Cl
Cl