Trụ Sở Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

Trụ Sở Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

Trụ Sở Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

Trụ Sở Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

Trụ Sở Thời Báo Kinh Tế Việt Nam
Trụ Sở Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

Trụ Sở Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

Thông tin dự án
Gallery
Video

Dự án: Trụ Sở Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

 

Gói thầu: Tầng hầm, khung BTCT, xây tô, hoàn thiện.

 

Địa chỉ: 1/1 Hồng Việt, Q. Tân Bình, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT
Cl
Cl