San Lấp Mặt Bằng Nhà Máy Bột Ngọt Ajnomoto

San Lấp Mặt Bằng Nhà Máy Bột Ngọt Ajnomoto

San Lấp Mặt Bằng Nhà Máy Bột Ngọt Ajnomoto

San Lấp Mặt Bằng Nhà Máy Bột Ngọt Ajnomoto

San Lấp Mặt Bằng Nhà Máy Bột Ngọt Ajnomoto
San Lấp Mặt Bằng Nhà Máy Bột Ngọt Ajnomoto

San Lấp Mặt Bằng Nhà Máy Bột Ngọt Ajnomoto

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: San Lấp Mặt Bằng Nhà Máy Bột Ngọt Ajnomoto.
 
Gói thầu: San lấp.
 

Địa chỉ: Tinh Biên hòa.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT
Cl
Cl