Khách Sạn May

Khách Sạn May

Khách Sạn May

Khách Sạn May

Khách Sạn May
Khách Sạn May

Khách Sạn May

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Khách Sạn May
 
Gói thầu: Một tầng hầm, khung BTCT, xây tô, hoàn thiện.
 

Địa chỉ: 28-30 Thi Sách, Quận 1, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT TT TT TT
Cl
Cl