Cao Ốc Sercib

Cao Ốc Sercib

Cao Ốc Sercib

Cao Ốc Sercib

Cao Ốc Sercib
Cao Ốc Sercib

Cao Ốc Sercib

Thông tin dự án
Gallery
Video

Dự án: Cao Ốc Sercib

 

Gói thầu: Khung sườn BTCT , xây tô, hoàn thiện.

 

Địa chỉ: Số 58 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT
Cl
Cl