Cao Ốc OSCI

Cao Ốc OSCI

Cao Ốc OSCI

Cao Ốc OSCI

Cao Ốc OSCI
Cao Ốc OSCI

Cao Ốc OSCI

Thông tin dự án
Gallery
Video

Dự án: Cao Ốc OSCI

 

Gói thầu: Đập phá tháo dỡ, xây tô, hoàn thiện.

 

Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Huệ,Q.1, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT
Cl
Cl