Cải Tạo Trang Trí Phục Chế Trụ Sở Cục Hải Quan, HCMC

Cải Tạo Trang Trí Phục Chế Trụ Sở Cục Hải Quan, HCMC

Cải Tạo Trang Trí Phục Chế Trụ Sở Cục Hải Quan, HCMC

Cải Tạo Trang Trí Phục Chế Trụ Sở Cục Hải Quan, HCMC

Cải Tạo Trang Trí Phục Chế Trụ Sở Cục Hải Quan, HCMC
Cải Tạo Trang Trí Phục Chế Trụ Sở Cục Hải Quan, HCMC

Cải Tạo Trang Trí Phục Chế Trụ Sở Cục Hải Quan, HCMC

Thông tin dự án
Gallery
Video

 

Dự án: Cải Tạo Trang Trí Phục Chế Trụ Sở Cục Hải Quan, HCMC
 
Gói thầu: Cải tạo phòng truyền thống, nhà kho,….
 

Địa chỉ: 21 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT
Cl
Cl