Cải Tạo, Mở Rộng UBND Tp.HCM

Cải Tạo, Mở Rộng UBND Tp.HCM

Cải Tạo, Mở Rộng UBND Tp.HCM

Cải Tạo, Mở Rộng UBND Tp.HCM

Cải Tạo, Mở Rộng UBND Tp.HCM
Cải Tạo, Mở Rộng UBND Tp.HCM

Cải Tạo, Mở Rộng UBND Tp.HCM

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Cải Tạo, Mở Rộng UBND Tp.HCM
 
Gói thầu: Khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện.
 

Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT
Cl
Cl