Xưởng May Nhật Tân

Xưởng May Nhật Tân

Xưởng May Nhật Tân

Xưởng May Nhật Tân

Xưởng May Nhật Tân
Xưởng May Nhật Tân

Xưởng May Nhật Tân

Thông tin dự án
Gallery
Video

 

Dự án: Xưởng May Nhật Tân
 
Gói thầu: Khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện.
 

Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT
Cl
Cl