TTTM Saigon Tourist

TTTM Saigon Tourist

TTTM Saigon Tourist

TTTM Saigon Tourist

TTTM Saigon Tourist
TTTM Saigon Tourist

TTTM Saigon Tourist

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: TTTM Saigon Tourist
 
Gói thầu: Một tầng hầm, khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện.(Khu A, B & C).
 

Địa chỉ: 39 Lê Thánh Tôn, Q.1, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT
Cl
Cl