Trụ Sở Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Tp. HCM

Trụ Sở Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Tp. HCM

Trụ Sở Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Tp. HCM

Trụ Sở Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Tp. HCM

Trụ Sở Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Tp. HCM
Trụ Sở Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Tp. HCM

Trụ Sở Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Tp. HCM

Thông tin dự án
Gallery
Video

 

Dự án: Trụ Sở Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
 
Chủ đầu tư: Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Tp.HCM
 
Tư vấn thiết kế: Công Ty CP Tư Vấn Kiến Trúc KTHT & MTĐT ARTEC
 
Tư vấn giám sát: ACSA
 
Qui mô dự án: Diện tích khu đất 8.500m². 01 tầng hầm, 01 nhà trưng bày, biểu diễn 03 lầu và 01 tòa nhà hành chính 07 lầu.
 
Gói thầu: Xây lắp & Thiết bị
 
Giá trị gói thầu: 61 tỷ đồng
 

Địa Chỉ: 81 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, Tp.HCM.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT
Cl
Cl