Tòa Nhà Artex Saigon Building (Opera View)

Tòa Nhà Artex Saigon Building (Opera View)

Tòa Nhà Artex Saigon Building (Opera View)

Tòa Nhà Artex Saigon Building (Opera View)

Tòa Nhà Artex Saigon Building (Opera View)
Tòa Nhà Artex Saigon Building (Opera View)

Tòa Nhà Artex Saigon Building (Opera View)

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Tòa Nhà Artex Saigon Building (Opera View)
 
Chủ đầu tư: Công ty CP Artex Sài Gòn.
 
Tư vấn giám sát: APAVE.
 
Gói thầu: Hai tầng hầm, khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện.
 
Giá trị gói thầu: 19 tỷ đồng.
 

Địa chỉ: 161- 167 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT TT TT TT TT TT
Cl
Cl