The Harmona

The Harmona

The Harmona

The Harmona

The Harmona
The Harmona

The Harmona

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: The Harmona
 
Chủ đầu tư: TAMEXIM / Phát triển dự án : Thanh Niên (Corporation).
 
Tư vấn giám sát: Công Ty Tư Vấn Kiến Trúc và Xây dựng Tp.HCM.
 
Qui mô dự án: Diện tích khu đất 3.928,65 m2. 22 tầng lầu + 01 hầm.
 
Gói thầu: Thi công phần Thân Block A & B.
 
Giá trị gói thầu: 114 tỷ đồng
 

Địa chỉ: 33 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM.

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT
Cl
Cl