Nhà Ở Kết Hợp Thương Mại Dịch Vụ Sh5, Sh6, Sh7, Sh8

Nhà Ở Kết Hợp Thương Mại Dịch Vụ Sh5, Sh6, Sh7, Sh8

Nhà Ở Kết Hợp Thương Mại Dịch Vụ Sh5, Sh6, Sh7, Sh8

Nhà Ở Kết Hợp Thương Mại Dịch Vụ Sh5, Sh6, Sh7, Sh8

Nhà Ở Kết Hợp Thương Mại Dịch Vụ Sh5, Sh6, Sh7, Sh8
Nhà Ở Kết Hợp Thương Mại Dịch Vụ Sh5, Sh6, Sh7, Sh8

Nhà Ở Kết Hợp Thương Mại Dịch Vụ Sh5, Sh6, Sh7, Sh8

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Nhà Ở Kết Hợp Thương Mại Dịch Vụ Sh5, Sh6, Sh7, Sh8.
 
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đại Quang Minh.
 
Tư vấn thiết kế: Công Ty TNHH Ong&Ong.
 
Qui mô dự án: Diện tích khu đất xây dựng mỗi ô: Sh5 là 1872.4 m² và Sh6, Sh7 mỗi ô là 1874.4 m², Sh8 là 1870.3 m²; 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, nhà ở kết hợp cửa hàng thương mại dịch vụ.
 
Gói thầu: Bê tông cốt thép, Hoàn thiện.
 
Giá trị gói thầu: 132 tỷ đồng.
 

Địa chỉ: Khu Dân Cư Phía Nam Đường Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM
 

 

 

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT
Cl
Cl