Nhà Máy Nước Thủ Đức

Nhà Máy Nước Thủ Đức

Nhà Máy Nước Thủ Đức

Nhà Máy Nước Thủ Đức

Nhà Máy Nước Thủ Đức
Nhà Máy Nước Thủ Đức

Nhà Máy Nước Thủ Đức

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Nhà Máy Nước Thủ Đức
 
Gói thầu: BTCT đáy – thành – nấp bể.
 

Địa chỉ: Số 2 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

 
TT TT TT TT TT
Cl
Cl