Nhà Hát Hoà Bình

Nhà Hát Hoà Bình

Nhà Hát Hoà Bình

Nhà Hát Hoà Bình

Nhà Hát Hoà Bình
Nhà Hát Hoà Bình

Nhà Hát Hoà Bình

Thông tin dự án
Gallery
Video

 

Dự án: Nhà Hát Hoà Bình
 
Gói thầu: Khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện.
 

Địa chỉ: 240 đường 3 tháng 2 , Quận 10, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT
Cl
Cl