Khách Sạn Đồng Khởi (Grand Hotel )

Khách Sạn Đồng Khởi (Grand Hotel )

Khách Sạn Đồng Khởi (Grand Hotel )

Khách Sạn Đồng Khởi (Grand Hotel )

Khách Sạn Đồng Khởi (Grand Hotel )
Khách Sạn Đồng Khởi (Grand Hotel )

Mở Rộng Và Cải Tạo Khách Sạn Đồng Khởi (Grand Hotel )

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Mở Rộng Và Cải Tạo Khách Sạn Đồng Khởi (Grand Hotel )
 
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn TNHH Một Thành Viên.
 
Tư vấn thiết kế: ARCHETYPE Group Việt Nam Chi Nhánh Tp.HCM.
 
Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.
 
Qui mô dự án: Diện tích khu đất 2.780m2. 20 lầu, 02 hầm để xe, 01 hầm kỹ thuật, tổng số phòng ngủ 233.
 
Gói thầu: Hoàn thiện.
 
Giá trị gói thầu: 42 tỷ đồng
 

Địa chỉ: Số 08 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT
Cl
Cl