Khu Biệt Thự Hoa Việt

Khu Biệt Thự Hoa Việt

Khu Biệt Thự Hoa Việt

Khu Biệt Thự Hoa Việt

Khu Biệt Thự Hoa Việt
Khu Biệt Thự Hoa Việt

Khu Biệt Thự Hoa Việt

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Khu Biệt Thự Hoa Việt
 
Gói thầu: Khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện.
 

Địa chỉ: Phường Long Thạnh Mỹ, Q.9, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

 
TT TT TT TT
Cl
Cl