Khách Sạn PARK HYATT SAIGON

Khách Sạn PARK HYATT SAIGON

Khách Sạn PARK HYATT SAIGON

Khách Sạn PARK HYATT SAIGON

Khách Sạn PARK HYATT SAIGON
Khách Sạn PARK HYATT SAIGON

Khách Sạn PARK HYATT SAIGON

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Khách Sạn PARK HYATT SAIGON
 
Chủ đầu tư: Radiant Investment Limited (Malaysia), Công ty Kiến trúc và Kỹ thuật Sài Gòn (Việt Nam) và United Concord International Limited (Hồng Kông).
 
Gói thầu: Sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện.
 

Địa chỉ: 02 Quảng trường Lam Sơn, Q.1, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT
Cl
Cl