Chùa Pháp Hoa

Chùa Pháp Hoa

Chùa Pháp Hoa

Chùa Pháp Hoa

Chùa Pháp Hoa
Chùa Pháp Hoa

Chùa Pháp Hoa

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Chùa Pháp Hoa
 
Gói thầu: Một tầng hầm, khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện.
 

Địa chỉ: 220A Lê Văn Sỹ, Q.3, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT
Cl
Cl