Trung Tâm Thương Mại Co-op Mart

Trung Tâm Thương Mại Co-op Mart

Trung Tâm Thương Mại Co-op Mart

Trung Tâm Thương Mại Co-op Mart

Trung Tâm Thương Mại Co-op Mart
Trung Tâm Thương Mại Co-op Mart

Trung Tâm Thương Mại Co-op Mart

Thông tin dự án
Gallery
Video

Dự án: Trung Tâm Thương Mại Co-op Mart.

 

Gói thầu: Xây tô, hoàn thiện, trang trí nột thất.

 

Địa chỉ: 168 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT
Cl
Cl