Nhà Máy Sản Xuất Lon Nhôm Carnaud Metalbox

Nhà Máy Sản Xuất Lon Nhôm Carnaud Metalbox

Nhà Máy Sản Xuất Lon Nhôm Carnaud Metalbox

Nhà Máy Sản Xuất Lon Nhôm Carnaud Metalbox

Nhà Máy Sản Xuất Lon Nhôm Carnaud Metalbox
Nhà Máy Sản Xuất Lon Nhôm Carnaud Metalbox

Nhà Máy Sản Xuất Lon Nhôm Carnaud Metalbox

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Nhà Máy Sản Xuất Lon Nhôm Carnaud Metalbox
 
Gói thầu: Khung BTCT, xây tô.
 

Địa chỉ: Q.9, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT
Cl
Cl