Nhà Máy Nước Bình An

Nhà Máy Nước Bình An

Nhà Máy Nước Bình An

Nhà Máy Nước Bình An

Nhà Máy Nước Bình An
Nhà Máy Nước Bình An

Nhà Máy Nước Bình An

Thông tin dự án
Gallery
Video

 

Dự án: Nhà Máy Nước Bình An
 
Gói thầu: BTCT, vì kèo thép.
 

Địa chỉ: Xã Bình Thắng, H. Dĩ An, Bình Dương.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT
Cl
Cl