Nhà Liên Kế Lô A19

Nhà Liên Kế Lô A19

Nhà Liên Kế Lô A19

Nhà Liên Kế Lô A19

Nhà Liên Kế Lô A19
Nhà Liên Kế Lô A19

Nhà Liên Kế Lô A19

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Nhà Liên Kế Lô A19
 
Chủ đầu tư: Tổng Công Ty Phát Triển Khu Công Nghiệp.
 
Tư vấn thiết kế: Công Ty Thiết Kế ĐTXD Phương Đại Nam.
 
Tư vấn giám sát: Công Ty Cổ Phần Sonadezi Châu Đức.
 
Qui mô dự án: Diện tích khu đất 2.700 m2. 24 căn.
 
Gói thầu: Khung sườn BTCT, Xây tô – Hoàn thiện.
 
Giá trị gói thầu: 17 tỷ đồng.
 

Địa chỉ:  Phường An Bình, Tp.Thiên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT
Cl
Cl