Khu Phức Hợp Thương Mại Căn Hộ Nam Việt

Khu Phức Hợp Thương Mại Căn Hộ Nam Việt

Khu Phức Hợp Thương Mại Căn Hộ Nam Việt

Khu Phức Hợp Thương Mại Căn Hộ Nam Việt

Khu Phức Hợp Thương Mại Căn Hộ Nam Việt
Khu Phức Hợp Thương Mại Căn Hộ Nam Việt

Khu Phức Hợp Thương Mại Căn Hộ Nam Việt

Thông tin dự án
Gallery
Video

Dự án: Khu Phức Hợp Thương Mại Căn Hộ Nam Việt.

 

Chủ đầu tư: Công ty CP Nam Việt.

 

Qui mô dự án: Tư vấn lập quy hoạch tỷ lệ 1/500; 3,2 ha.

 

Giá trị gói thầu: 571 triệu đồng.

 

Địa chỉ: 18F, Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Q. 9, Tp. HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT
Cl
Cl