Khách Sạn Sol Chancery Saigon

Khách Sạn Sol Chancery Saigon

Khách Sạn Sol Chancery Saigon

Khách Sạn Sol Chancery Saigon

Khách Sạn Sol Chancery Saigon
Khách Sạn Sol Chancery Saigon

Khách Sạn Sol Chancery Saigon

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Khách Sạn Sol Chancery Saigon
 
Gói thầu: Khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện.
 

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT
Cl
Cl