Khách Sạn Chương Hoàng Yến

Khách Sạn Chương Hoàng Yến

Khách Sạn Chương Hoàng Yến

Khách Sạn Chương Hoàng Yến

Khách Sạn Chương Hoàng Yến
Khách Sạn Chương Hoàng Yến

Khách Sạn Chương Hoàng Yến

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Khách Sạn Chương Hoàng Yến
 
Gói thầu: Khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện.
 

Địa chỉ: Hai Bà Trưng,Q1, Tp.HCM

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

Cl
Cl