Khách Sạn Cảnh Viên

Khách Sạn Cảnh Viên

Khách Sạn Cảnh Viên

Khách Sạn Cảnh Viên

Khách Sạn Cảnh Viên
Khách Sạn Cảnh Viên

Khách Sạn Cảnh Viên

Thông tin dự án
Gallery
Video

 

Dự án: Khách Sạn Cảnh Viên.
 
Gói thầu: BTCT, xây Tô, hoàn thiện.
 

Địa chỉ: 251 Hai Bà Trưng, Q.1, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT
Cl
Cl