Chung Cư Nam Long

Chung Cư Nam Long

Chung Cư Nam Long

Chung Cư Nam Long

Chung Cư Nam Long
Chung Cư Nam Long

Chung Cư Nam Long

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Chung Cư Nam Long.
 
Gói thầu: Khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện, TT nội thất.
 

Địa chỉ: Phường Tân Thuận Đông, Q 7, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT TT
Cl
Cl