Cải Tạo & Mở Rộng Khách Sạn AMRA Sài Gòn

Cải Tạo & Mở Rộng Khách Sạn AMRA Sài Gòn

Cải Tạo & Mở Rộng Khách Sạn AMRA Sài Gòn

Cải Tạo & Mở Rộng Khách Sạn AMRA Sài Gòn

Cải Tạo & Mở Rộng Khách Sạn AMRA Sài Gòn
Cải Tạo & Mở Rộng Khách Sạn AMRA Sài Gòn

Cải Tạo & Mở Rộng Khách Sạn AMRA Sài Gòn

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Cải Tạo & Mở Rộng Khách Sạn AMRA Sài Gòn.
 
Gói thầu: Cọc khoan nhồi, BTCT móng, tầng hầm, khung sườn.
 

Địa chỉ: 323 Lê Văn Sỹ, Q.3, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

 
TT TT TT
Cl
Cl