Cải Tạo Khách Sạn Catina

Cải Tạo Khách Sạn Catina

Cải Tạo Khách Sạn Catina

Cải Tạo Khách Sạn Catina

Cải Tạo Khách Sạn Catina
Cải Tạo Khách Sạn Catina

Cải Tạo Khách Sạn Catina

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Cải Tạo Khách Sạn Catina
 
Gói thầu: Khung sườn BTCT, xây tô, hoàn thiện.
 

Địa chỉ: 109 Đồng khởi, P. Bến Nghé, Q1 - Tp.HCM

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT TT TT TT TT
Cl
Cl