KHAI TRƯƠNG CĂN HỘ MẪU DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CAO TẦNG EVERVILLE

KHAI TRƯƠNG CĂN HỘ MẪU DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CAO TẦNG EVERVILLE

KHAI TRƯƠNG CĂN HỘ MẪU DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CAO TẦNG EVERVILLE

KHAI TRƯƠNG CĂN HỘ MẪU DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CAO TẦNG EVERVILLE

KHAI TRƯƠNG CĂN HỘ MẪU DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CAO TẦNG EVERVILLE
KHAI TRƯƠNG CĂN HỘ MẪU DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CAO TẦNG EVERVILLE

KHAI TRƯƠNG CĂN HỘ MẪU DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CAO TẦNG EVERVILLE

Thông tin chi tiết dự án
 
Dự án: Căn Hộ Mẫu Dự Án Khu Nhà Ở Cao Tầng Everville
 
Chủ đầu tư: Liên danh Công ty ECI Land (ECI Saigon) - MB AMC
 
Tư vấn thiết kế: Công ty Ong & Ong (Singapore) - Công ty Alinco
 
Qui mô dự án: Kiến trúc, Kết cấu, Hệ thống điện, Hệ thống nước
 
Gói thầu: Thi công xây dựng nhà mẫu
 
Giá trị gói thầu: 2,1 tỷ đồng
 
Địa Chỉ: Phường Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.
 

Một số hình ảnh Khai Trương Căn Hộ Mẫu Dự Án Khu Nhà Ở Cao Tầng Everville


ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

ecisaigon-khai trương căn hộ mẫu everville

Bất động sản liên quan

Cl
Cl